Verbod op gloeilampen

De gloeilamp is een energievreter. Met name het lage rendement, dus het relatief hoge energieverbruik, is een belangrijk nadeel. Het overgrote deel van de aangevoerde elektriciteit wordt niet in licht, maar in warmte omgezet.

Home-domotica

Voor de een is Home Automation (domotica) het regelen van de LED-verlichting met dezelfde afstandsbediening als waarmee de TV wordt bediend, voor de ander is het een volledig door de computer bestuurd systeem wat zich aanpast aan het leefritme.